Ökad läskunnighet kritiskt viktig för de Globala målen för hållbar utveckling

750 miljoner människor runtom i världen saknar grundläggande läskunskaper, och 617 miljoner barn och ungdomar saknar baskunskaper i läsning och matematik.

Läs vidare [Unric]