Nyfiken apostel i lärandets tjänst

Porträtt: Han är pappa till variationsteorin och “learning study”. Få forskare har gjort större avtryck i svenska lärares förkovran än Ference Marton.

Läs vidare [Pedagogiska magasinet]