Nödvändigt med många års träning i matematik

På SvD Debatt den 16/9 kan man läsa att tron på matematikämnets betydelse är starkt överdriven och att man absolut inte bör utöka antalet timmar. Vad jag kan förstå tycker debattören snarare att man ska minska antalet eller helt ta bort ämnet efter mellanstadiet, skriver Mats Andersson, professor i matematik på Chalmers högskola, tidigare ordförande i Svenska matematikersamfundet.

Läs vidare [Svenska Dagbladet]