Luftföroreningar ger lägre intelligens

I studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of National Academy of Science har forskare analyserat språk- och matematikprov som genomförts av 20 000 människor runt om i Kina mellan 2010 och 2014. Resultaten har sedan jämförts med halterna av kvävedioxid och svaveloxid i motsvarande områden.

Läs vidare [Aktuell hållbarhet]