Katastrofplan tas fram för färre behöriga lärare

Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommer att ta fram en katastrofplan för mitten av 2020-talet, då kommunen riskerar att få betydligt färre behöriga lärare. Planen ska skissa på hur undervisningen ska kunna bedrivas om bara hälften av lärarna är behöriga.

Läs vidare [Östra Småland nyheterna]