Fyra lärarstudenter om utbildningen och framtiden

Vi träffar fyra blivande lärare som berättar om sina tankar om framtiden och vad de tycker gör en bra lärare. Simon Parment, Christoffer Anderson, Sebastian Alevad och Adina Lerjefelt är inne på sitt tredje år i lärarstudierna. Nu läser de vid matematiska institutionen i Kräftriket för att bli behöriga matematiklärare.

Läs vidare [Pedagog Stockholm]