De som kunde allt

I en tid av specialisering och digitalisering begränsas utrymmet för polyhistorn. Trots behovet av generalister och personer med blick för oväntade samband gör vi livet allt svårare för dem. Under de senaste decennierna har forskarna blivit alltmer intresserade av lärdomshistoria, inspirerade av debatten om kunskapsekonomin eller informationssamhället. De har upptäckt att dagens oro för uppsjön, överflödet eller överbelastningen av information förekommit även under tidigare epoker.

Läs vidare [Axess]