Början på högstadiet riskerar bromsa eleverna

Det är Skolinspektionen som undersökt hur skolor lämnar över och tar emot information om elever som ska börja på högstadiet. Granskningen omfattar 17 skolor och är alltså inte heltäckande.

Läs vidare [Vimmerby Tidning]