Nytt nummer av den matematikdidaktiska tidskriften NOMAD

I nummer 2 kan du läsa om …

* Disciplinary competence descriptions for external use
* Læreres utbytte av kunnskap om hjernen
* Scrutinizing teacher-learner interactions on volume

Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla artiklar äldre än två år är Open Access.

Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.

NOMAD – Aktuellt nummer