Digitalisering i vuxenutbildningens nya kursplaner i matematik

Konferensen kommer att belysa programmering, symbolhantering och digitala verktyg. Tid kommer också att ges för erfarenhetsutbyte och att testa både programmering och digitala verktyg.
Den äger rum den 13-14 september, 2018 i Stockholm.

Läs vidare [ViS]