Anmäl din skola till skolornas matematiktävling 2018!

Skolornas Matematiktävling har arrangerats årligen sedan 1961 och organiseras av Svenska Matematikersamfundet. Tävlingen är ett utmärkt tillfälle för matematikintresserade ungdomar på gymnasiet att upptäcka sin potential för matematik och uppmuntrats att fördjupa sig.

Lärare kan nu anmäla sin skola.