Speglingar i det abstrakta tänkandets verkligheter

En avhandling i logik visar att en nyckel till en djupare förståelse av de abstrakta verkligheterna ligger i hur de speglar varandra. – Precis som vi har en fysisk verklighet så har vi också en abstrakt verklighet som rymmer hela matematiken.

Läs vidare [Humanistiska Fakulteten, Göteborgs universitet]