Så används Inlästa läromedel och Studiestöd på modersmål i Hylte kommun

Linda Bäckman arbetar på lärarenheten för nyanlända i kommunen och har jobbat inom skolans värld sedan 2002, men som utbildad lärare sedan 2008. Hon använder Studiestöd på modersmål till nyanlända elever och Inlästa läromedel till de elever som blir hjälpta av att lyssna på texter.

Jag hade elever med dyslexi i klassen som var i behov av att få texter upplästa, därefter kom det nyanlända till klassen som behövde få texterna upplästa på sitt modersmål för att kunna inkluderas i undervisningen, säger Linda.

Läs vidare [It-pedagogen]