Mattebegåvningar tänker utanför boxen

Skolan är bra på att ta hand om musikbegåvade och idrottsbegåvade elever, men det är sämre ställt med de intellektuellt begåvade. Det menar Attila Szabo, forsknings- och utvecklingssamordnare på utbildningsförvaltningen, som nyligen disputerade på en avhandling om begåvade matematikelever.

Läs vidare [Pedagog Stockholm]