Letterbox Club bokpaket ska stärka barn i utsatthet

Göteborgs Stad satsar på en engelsk metod för att stärka familjehemsplacerade barn och barn som lever med långvarigt försörjningsstöd i Göteborg. Barnen som deltar får under ett halvårs tid flera paket med böcker, spel och skrivmaterial.

Läs vidare [My news desk]