Kritiskt tänkande i skolan kräver gedigna ämneskunskaper

Elever som är bra på kritiskt tänkande i ett ämne är inte automatiskt bra på kritiskt tänkande i ett annat ämne visar en ny studie från Uppsala universitet. Resultaten motsäger därmed en vanlig uppfattning att kritiskt tänkande är en generell förmåga.

– I studien ser vi att det krävs goda kunskaper i ämnet som helhet för att eleverna ska kunna tänka kritiskt. Ämneskunskaper och förmåga till kritiskt tänkande verkar alltså hänga samman, säger Thomas Nygren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet.

Läs vidare [Uppsala universitet]