Göteborgs universitet i historiskt samarbete kring praktiknära forskning i skolan

Nu har Göteborgs universitet och de kommunala skolhuvudmännen i Göteborgsregionen kommit överens hur arbetet i det så kallade “ULF-avtalet” ska se ut. Genom överenskommelsen tas nu det första steget mot att bygga ett hållbart samarbete kring praktiknära forskning i skolan.

Läs vidare [Göteborgs Universitet]