Fler behöriga till gymnasiet – Mellerud ligger i topp

Melleruds kommun har vänt de senaste årens svaga siffror och ligger nu i framkant när det gäller elever som går ur skolan med gymnasiebehörighet. I Mellerud har hela 86 procent av eleverna som går ut nian behörighet till gymnasiet.

Läs vidare [Sveriges Radio]

Läs även
Andelen med gymnasiebehörighet stiger och meritvärdet är rekordhögt Andelen som får gymnasiebehörighet är i år 82%. En ökning med 8% jämfört med fjolåret.
Årets medelbetyg, det så kallade meritvärdet, för årskurs 9 hamnar på 233,4 vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år då meritvärdet låg på 229,3. Landskronas elever presterar det historiskt bästa resultatet.

Läs vidare [News Cision]