Skärpta regler för de nationella proven

Skolverket inför skärpta regler för de nationella proven efter vårens stora problem med spridning av proven i sociala medier. Inför nästa termin kommer proven att levereras till skolorna närmare inpå provdatumet och facit kommer i de allra flesta fall levereras i efterhand. Redan från hösten 2018 ska skolorna även använda digitala enheter vid vissa prov.

Läs vidare: Skärpta regler / Digitalisering av nationella prov [Skolverket]

Läs mer från andra tidskrifter:
Var fjärde elev hade sett provet i förväg

Nya rutiner efter provläckorna