Forskning om skolans digitalisering

Nu har de sju licentianderna som är verksamma inom forskarskolan för skolans digitalisering, FUNDIG, presenterat sina forskningsplaner.

Läs vidare [Region Värmland]