Forskare: God ordning i svenska klassrum

Studie vid Karlstads universitet avfärdar politikers oro.
Forskning från Karlstads universitet avfärdar bilden av att det råder oordning och kaos i många svenska klassrum.

Läs mer [Karlstad universitet]