Elever lär matte genom att lära ut till andra

Genom att lära sig matematik förstår man även andra komplexa sammanhang. Stenbocksskolan i Ulricehamn är först i Sjuhärad i projektet Mathivation. I går testade några av eleverna sina pedagogiska förmågor på företagsledare i Ulricehamn.

Läs vidare [Borås Tidning]