Bättre matchning kan höja resultaten

Lärare med högst utbildning undervisar elever med bäst förutsättningar. För att ta vara på kompetensen måste skolledare bli bättre på att sätta rätt lärare på rätt plats.

Läs vidare [Chef och ledarskap]