Tretton nya lärare kopplar teorin till praktiken för lärarstudenter

– Lärarutbildningarna har i allmänhet kritiserats för att inte vara tillräckligt kopplade till skolans och förskolornas verklighet. Genom att knyta yrkesverksamma till oss får vi en styrka i att koppla teorin till praktiken, säger Ann Öhman Sandberg, projektledare på lärarutbildningen vid Örebros universitet.

»»» Läs vidare [Örebro universitet]