Skolan ska mattemäta

Nu ska grundskoleeleverna i Skövde få sina matematikkunskaper mätta.

– Lärarna i grundskoleklasserna ska få ett nytt verktyg för att mäta hur goda kunskaper eleverna har och därmed få en bättre uppfattning om var resurserna ska sättas in, säger Orvar Eriksson (C), ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

»»» Läs vidare [Skaraborgs Allehanda]