Risken för matteångest ökar vid sämre “nummersinne”

Matteångest kan yttra sig i form av till exempel panik, rädsla eller en impuls att vilja fly allt vad matematik heter. En ny studie visar att man löper ökad risk att drabbas om man är sämre på att uppskatta antal objekt via synen.

»»» Läs vidare [Svt]