Resultat från nationella prov publicerade

Resultaten från de nationella prov i svenska, engelska och matematik som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2017 finns nu publicerade.

»»» Läs vidare [Skolverket]