“Mot nya höjder” sprids nationellt

I veckan gjorde Tillväxtverket ett utskick till samtliga svenska regioner för att visa hur man genom Mot nya höjder kan sätta fokus på ett kunskapsfält med behov av kompetensförsörjning. Målet är att öka intresset hos skolelever för teknik, naturvetenskap, matematik och digitalisering samt att underlätta mötet mellan skola och arbetsliv.

»»» Läs vidare [Linnéuniversitetet]