Mer fakta i skolforskningen

Lärarutbildningen behöver söka sig mot en annan kunskapsfilosofisk grund, i riktning mot essentialism, empiri och falisifierbara vetenskapliga utsagor, som garanterar en gradvis kunskapsutveckling, menar Jan Lenander.

»»» Läs vidare [Skola och Samhälle]