Forskaren: spring i benen kan ge lägre betyg

Elevers mognadsgrad påverkar lärarnas uppfattning av deras förmåga – oavsett faktisk ämneskunskap, enligt ett nytt forskningsprojekt.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]