Under strecket 1962: ”Kvinna i matematikens värld”

I finalen till Svenska Dagbladets matematiktävlan, som äger rum i dag, deltager inte en enda flicka – intresset för matematik hos kvinnliga studerande här i landet är begränsat. Ändå var den första kvinna som tillträdde en professur i Sverige just matematiker, det var den berömda ryskan Sonja Kovalevski.

»»» Läs vidare [SvD]