Säfflelärare i unik studie

Professor Olof Magne skapade ett test för att lätt visa kunskapsnivå och diagnostisera svårigheter inom matematik bland elever. Han var mycket kritisk till det moderna sättet att lära ut matematik och befarade att det på sikt skulle bli en flopp. Med diagnoser konstruerade av Magne studerades eleverna i Säffle angående matematikkunskapernas utveckling för första gången 1977. Fler än 6 000 personer i Säffle har deltagit i studierna sedan starten; 1977, 1986, 2002 och nu igen 2018.

»»» Läs vidare [Säffle Tidningen]