Ligger din måltid inom planetens klimatbudget?

Matkalkylatorn bygger på forskning från Chalmers Tekniska Högskola. Med detta enkla verktyg kan man lätt se hur vissa matprodukter påverkar klimatet mer än andra. Man kan på så vis se vad alternativen är för att fortfarande äta sig mätt, men på ett klimatsmart sätt.

»»» Läs vidare [WWF]