Kinesiska politiker lovar minska läxbördan

Under den pågående kinesiska folkkongressen diskuteras den orimliga läxbördan för skolbarn i Kina. Extralektioner och läxor på kvällstid ses nu allt mer som ett hot mot barnens hälsa och välbefinnande har blivit ett av de mer uppmärksammade diskussionsämnena under de pågående mötena när politiska representanter från hela Kina nu möts i Peking.

»»» Läs vidare [Sveriges Radio]