Forskningsprojekt inspirerar mattelärare

Matematiklärare i Norrköping och Linköping har i flera år arbetat tillsammans med forskare från Linköpings universitet. Syftet har varit stärka dem i sin yrkesroll och inspirera dem. Nu får projektet toppbetyg vid en utvärdering. Tisdagen den 20 mars hålls en avslutande konferens på Linköpings universitet, Campus Norrköping.

»»» Läs vidare [Norrköping News]