Bättre mattekunskaper med programmering i undervisningen

Programmering är ett kraftfullt verktyg för att undersöka och förstå matematik.

»»» Läs vidare [it-pedagogen]