Är oändligheten bara ett uttryckssätt?

Den matematiska oändlighetens svindlande egenskaper gör det frestande att betrakta den enbart som en matematisk kuriositet. Men likafullt intar den en central position i den moderna fysikens teorier. Hur den egentligen ska förstås är något som fortfarande gäckar fysikerna.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]