Vill du som lärare lära dig mer om vad digital kompetens innebär i ditt ämne?

Nu finns beskrivningar om digital kompetens tillagt i kommentarmaterial till grundskolans kursplaner. Här kan du ladda ner och läsa den reviderade publikationen i matematik.

»»» Läs vidare [Skolverket]