Spännande matematik

Professor emeritus Lars-Erik Persson, LTU, föreläste på Norrbottens senioruniversitet, Norrsen, om matematik på ett nytt och spännande sätt. Han började med att förklara idéerna bakom sin numera välkända gyllene kunskapstriangel. I centrum av triangeln finns den elev som man vill förmedla kunskap till. Men för att skapa det livslånga lärandet som Lars-Erik Persson eftersträvar betonar han att en mycket viktig ingrediens är att hitta lämpliga exempel för att skapa ett genuint intresse.

»»» Läs vidare [Norrbottens Kuriren]