Programmering i skolan inleder mediavecka

Luleå tekniska universitet inleder årets Norrbotten Media Week med en temadag om lärande, programmering och digitalisering.

– Det är en fråga om demokrati, säger Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem och en av dagens många föreläsare.

Syftet med dagen är att lyfta fram programmering inom grund- och gymnasieskolan, inte minst med anledning av den reviderade läroplan som träder i kraft till sommaren.

»»» Läs vidare [Luleå Tekniska universitet]