Nyupptäckt primtal krossar tidigare rekord

Nyligen lyckades den amerikanske ingenjören Jonathan Pace, 51 år, hitta det hittills största kända primtalet – alltså ett tal som inte är jämnt delbart med något annat tal än ett eller sig självt. Talet är 23249 425 siffror långt, vilket är nästan en miljon fler siffror än det föregående rekordet.

»»» Läs vidare [Forskning & Framsteg]