Mer undervisningstid

Interpellation av Mikael Svensson (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
“En svensk skolelev har nästan ett års mindre undervisningstid under sin grundskoletid jämfört med en genomsnittselev från OECD-området. Detta trots att studier pekar på ett starkt samband mellan förbättrade kunskapsresultat och undervisningstid, inte minst inom matematik i både lägre och högre årskurser.”

»»» Läs vidare/ lyssna på Interpellationsdebatten från den 13/2 [Sveriges Riksdag]