Maxad motivation med Matte United

När elever får skapa matematiska problem till varandra ökar motivationen. Bloggen Matte United utmanar elever i Luleå, Norrtälje, och Sundsvall.

»»» Läs vidare [Voister]