Kreativitet gynnar lärandet

Elever blir bättre på att lösa ekvationer om de tillåts vara kreativa och själva får komma på hur de ska göra. Hjärnforskning bidrar till att förklara varför.

»»» Läs vidare [Pedagogiska Magasinet]