Kartlägg nyanlända elevers kunskaper

Kartläggningsmaterialet är ett stöd för göra en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper. I det tredje steget kan ämnesläraren göra en bedömning av elevens kunskaper i ett specifikt skolämne och få hjälp att planera elevens undervisning.
Steg 3 finns i ämnena biologi, engelska, fysik, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap och teknik.

»»» Läs vidare [Skolverket]