Jämställdhetsparadox i tekniken

Ju mer jämställt ett samhälle är, desto mindre andel kvinnor tar examen i teknik och naturvetenskap på universitetet. Detta trots att flickor presterar minst lika bra som pojkar i dessa ämnen i skolan.

»»» Läs vidare [Ergo.nu]