Hur får man elever att läsa språk och matematik?

Berätta om dina förslag och tankar kring elevers motivation och hur vi får dem att välja språk och matematik på gymnasiet.

»»» Läs vidare [Skolverket]