Hallå där, Karolina Fredriksson..

projektledare på Skolforskningsinstitutet vars två första forskningsöversikter nyligen presenterades. Karolina är projektledare för den första översikten.

— Två översikter och båda handlar om matematik. Hur väljer ni ämnen?
— När vi påbörjade vårt arbete inledde vi med en behovsinventering där vi intervjuade cirka hundra lärare i olika fokusgrupper. Vi pratade även med skolmyndigheter och organisationer. Utifrån de samtalen identifierade vi 6-7 områden som vi gick vidare med i ett antal översikter, säger Karolina Fredriksson.

»»» Läs vidare [Pedagogiska Magasinet]