Fördomar påverkar pojkars läsning

Flickors resultat i matematik påverkas negativt av stereotypa könsföreställningar. Det är belagt i flera studier. Enligt ett franskt forskningsteam drabbas pojkar lika starkt av fördomar när de deltar i läsprov.

»»» Läs vidare [Pedagogiska Magasinet]