Den bortglömda lektorn?

Vad gör en lektor? Ingela Bursjöö, lektor vid Göteborgs Stad Centrum, lyfter fyra viktiga arbetsuppgifter: Utveckla ämnesundervisning, bidra till kompetensutveckling, delta i ämneslärarutbildning samt bidra till allmän skolutveckling. Hon uppmanar lärare att söka de forskarutbildningar för lärare som just nu finns att söka vid lärosäten runtom i landet.

»»» Läs vidare [Skola och Samhälle]